Kaatuneitten Omaisten Liitto ry

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry on jäsenyhdistystensä valtakunnallinen keskusliitto. Liiton tarkoituksena on toimia kaatuneitten omaisten hyväksi valvomalla heidän yhteiskunnallisia etujaan ja toimimalla heidän puolestaan. Liiton tarkoituksena on edistää kaatuneitten omaisten yhteistoimintaa ja tukea jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten virkistys- ja kuntoutustoimintaa. Toimintaperiaatteidensa mukaisesti Kaatuneitten Omaisten Liitto vaalii sodissa kaatuneiden ja sodan olosuhteissa henkensä menettäneiden muistoa.

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n jäsenmäärä kääntyi vuonna 2003 nousuun, kun sotaorpoyhdistykset alkoivat liittyä liiton jäseniksi. Liitossa on toimivia jäsenyhdistyksiä 66 ja niissä oli jäseniä vuoden 2017 lopussa yhteensä 9.934, heistä sotaleskiä 64, sotaorpoja 8.489, muita kaatuneitten omaisia 530 ja kunniajäseniä 89. Lisäksi kannatusjäseniä oli 762. 

Organisaatio

Kaatuneitten Omaisten Liitossa ylintä valtaa käyttää liittokokous, joka voimassaolevien sääntöjen mukaan kokoontuu joka vuosi. Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kolmivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle.

Kevään 2018 liittokokous pidettiin 26. huhtikuuta Helsingissä.  

Uusina hallituksen jäseninä kaudeksi 2018-2020 aloittavat Rauno Pyykkönen Kajaanista (varajäsen Jukka Kukkola Nivalasta) ja Hanna Tähti Tampereelta (varajäsen Matti Peltola Tuuloksesta). Hallitukseen tuli uudelleen valituksi myös erovuorossa ollut Erkki Marttinen Raisiosta (varajäsen Eeva Hakkarainen Huittisista). Hallituksessa jatkavat edelleen Leena Kostamo Rovaniemeltä (varajäsen Teuvo Laakkonen Kuopiosta), Aulis Harju Jalasjärveltä (varajäsen Antti Kivipelto Orivedeltä), Kaija Sepponen Oulaisista (varajäsen Sirkka-Liisa Tarjamo Vantaalta) ja Aulis Karvonen Vetelistä 29.6.2018 saakka (varajäsen Uolevi Utriainen Tampereelta).

Liiton puheenjohtaja on kenttäpiispa emeritus Hannu Niskanen Helsingistä ja varapuheenjohtaja rovasti Aune-Inkeri Keijonen Joensuusta.


ALUESIHTEERIT:

Keski-suomi: Marja-Leena Leskinen, Cygnaeuksenkatu 5 C 20, 40100 Jyväskylä, puh. 050-5457559; marjaleena.leskinen(at)elisanet.fi

Kymi: Liisa Lifländer, Valtakatu 3 A 18, 53600 Lappeenranta, puh. 05-4117392; liisa.liflander(at)pp.inet.fi

Oulu: Toini Remes, Vanhantullinkatu 3 A 28, 90100 Oulu, puh. 040-5063928; remes.toini(at)gmail.com

Savo-Karjala: Anna Julkunen, Pohjolankatu 5 as 16, 70500 Kuopio, puh. 040-7063032; annariikka3(at)gmail.com

Turku-Pori: Eeva Hakkarainen, Sepänkuja 15, 32700 Huittinen, puh. 0400-415 937; eevahakkarainen(at)luukku.com

Uusimaa: Anja Aaltonen, Nyyrikinkatu 11 B 30, 08100 Lohja, puh. 019-331950; anjan.viestit(at)gmail.com

Vaasa: Tommi Sinko, Puusaarentie 10, 68100 Himanka, puh. 040-1704350; sinko.tommi(at)gmail.com


Liitto on jaettuna kymmeneen alueeseen, joissa toimii yhteensä 66 jäsenyhdistystä. Alueet noudattelevat maantieteellisesti vanhaa piirijakoa. Alueilla toimii vapaaehtoistyötä tekevä aluesihteeri, joka avustaa paikallisyhdistyksiä mm. sotaleskien kuntoutusasioissa ja toimii alueen koordinaattorina. Alueilla, joissa piiriorganisaatio on purettu, toimii yhdistysten puheenjohtajista koottu ohjausryhmä.

Jäsenyhdistysten yhteystiedot saa liiton toimistolta, puh. 09 8562 0061.

Liiton toiminnanjohtaja on Jarmo Hietanen, järjestösihteerinä toimii Pirjo Tolvanen.

Huoltoviesti

Huoltoviesti on Kaatuneitten Omaisten Liiton toimittama ja julkaisema sotaleskien, sotaorpojen ja muiden kaatuneitten omaisten jäsenlehti. Vuonna 2018 lehti ilmestyy viikoilla 12, 25, 43 ja 50.

Liittokokouksen v 2017 päätöksellä lehti toimitetaan kaikille jäsenille.  Jäsenmaksu vuonna 2018 on 15 euroa joka sisältää myös lehden. Yhdistykset perivät tämän maksun jäseniltään alkuvuodesta ja tilittävät liittoon. Lehden levikki on n. 10.000.

Muille kuin yhdistyksen jäsenille lehden vuosikerta maksaa  25 euroa. Vuotta 2018 koskevat lehtitilaukset ja peruutukset on tehtävä tammikuun aikana liiton toimistolle puh 09 8562 0061. Mikäli peruutusta ei ole tehty, tilaus jatkuu kestotilauksena, joka laskutetaan helmikuun 2018 aikana lehden saajalta.

Huoltoviestin toimitusneuvoston puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja on Jarmo Hietanen. Muut toimitusneuvoston jäsenet ovat toimitussihteeri Pertti Kokko, Annikki Pakkanen, Pirjo Koskenrouta ja järjestösihteeri Pirjo Tolvanen, joka toimii myös toimitusneuvoston sihteerinä.

VALTAKUNNALLISET HENGELLISET JA KULTTUURIPÄIVÄT LAPPEENRANNASSA

Lämpimät kiitokset teille hyvät juhlavieraat osallistumisestanne liiton ja Etelä-Karjalan Sotaorvot ry:n järjestämään tapahtumaan 15.-16.9.2018. Lähes 400 juhlavierasta viihtyi karjalaisuus -teemaan liittyvän ohjelman parissa.

Kiitämme myös juhlan ohjelman suorittajia hienoista esityksistä ja puheista. Pääjuhlassa sunnuntaina juhlapuheen piti valtioneuvos Riitta Uosukainen.

Seuraavat valtakunnalliset Hengelliset ja Kulttuuripäivät pidetään 21.-22. syyskuuta 2019 Sotkamossa.

Sotaorporekisteri on suljettu.

Kaatuneitten Omaisten Liiton ylläpitämä sotaorporekisteri oli avoinna 7.2.- 31.8.2018. Tänä aikana saapuneet rekisteröintilomakkeet käsitellään loppuvuoden aikana. Sotaorpokriteerit täyttävät henkilöt saavat sotaorpotunnuksen dokumentteineen ilmoittamaansa osoitteeseen. Jäsenyhdistyksiin liittymisestä kiinnostuneiden tiedot ohjaamme suoraan ko. jäsenyhdistyksille, josta uudet jäsenet saavat jäsenpostia. Huoltoviesti-lehti on 4 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenetulehti, joka välittää tietoa mm. STEA:n tukemista lomista.

Sotaorpotunnukseen liittyvää taustatietoa:

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry käynnisti joulukuussa 2009 sotaorpojen rekisteröintityön yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa. Liiton yhtenä tavoitteena oli kiinnittää valtiovallan huomiota sotaorpojen aseman tunnustamiseen sotaorporekisterin myötävaikutuksella. Sotaorporekisteriin on kirjattuna yli 16 000 sotaorvon tiedot.

Monivaiheisen prosessin tuloksena - syyskuussa 2013 Jämsässä pidetyillä Valtakunnallisilla Hengellisillä ja kulttuuripäivillä - sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko toi valtiovallan edustajien kunnianosoituksen tunnustuksena Suomen sotaorvoille. Tuosta tapahtumasta käynnistyi sotaorpotunnuksen valmistelutyö.

Taiteilija Aimo Vuorisen suunnittelema sotaorpotunnus otettiin virallisesti käyttöön 6.-7.9.2014 Turussa pidetyillä Valtakunnallisilla Hengellisillä ja Kulttuuripäivillä. Pääjuhlassa sotaorvot kiinnittivät ensimmäisen kerran sotaorpotunnuksen rintapieleensä. Sotaorpotunnuksen jakelu jatkui jäsenyhdistysten paikallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa syys-joulukuun 2014 aikana. Jäsenyhdistyksiin kuulumattomien n. 6 000 sotaorvon tunnukset ja dokumentit postitettiin vuoden 2014 joulukuussa liiton toimesta. Uusia sotaorpoja on rekisteröity myös vuosien 2015, 2016 ja 2018 aikana.

Sotaorpotunnuksen käytön ohjeistus:

  1. Vaatetus. Tunnusta voidaan käyttää arki- ja juhlapuvussa, mutta ei puserossa tms:ssa.
  2. Paikka. Takin kaulusliepeessä tai naisilla vastaavassa paikassa vasemmalla.
  3. Suhde kunniamerkkeihin. Verrattavissa sotaveteraanien tammenlehvään. Tunnus saa jäädä paikoilleen kauluksen napinläpeen tai vastaavaan paikkaan. Kunniamerkit tulevat rintaan.
  4. Suhde sururistiin. Käyttäjän harkinnan mukaan joko sururisti tai sotaorpotunnus.
  5. Suhde muihin liittojen ja yhdistysten merkkeihin. Rinnalle ei muita. Muut merkit sotaorpotunnuksen alapuolelle.
  6. Erityistapaus

Merkki rikkoutunut. Jos kyseessä on valmistusvirhe, uuden saa maksutta. Jos on itse rikkonut tai hävittänyt, uuden saa 30,- euron maksua vastaan.


Yhteystiedot

Kaatuneitten Omaisten Liitto ry

Katuosoite: Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 600, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Kellosilta 4 C

Toiminnanjohtaja: Jarmo Hietanen, puh: 09 8562 0060

email: jarmo.hietanen(at)kolry.fi

Järjestösihteeri: Pirjo Tolvanen, puh: 09 8562 0061

email: pirjo.tolvanen(at)kolry.fi

Puhelin: 09 8562 0061